WIE ZIJN WIJ?

Bij het op zoek gaan naar een passende naam wilden we het accent leggen enerzijds op het sculpten “beeldhouwen” van het lichaam, en anderzijds op het sculpten van het brein.

Om een blijvende verandering in levensstijl te waarborgen, dient namelijk niet enkel het lichaam aangepakt te worden. Wanneer je mind sculpting of mind sculpture intikt op google, kom je snel terecht bij een vorm van psychotherapie waarbij de mens attent wordt gemaakt op het potentieel die het menselijk brein bezit. Door je onderbewuste als het ware te gaan programmeren met de zaken die je écht wil bereiken (visualiseren), kan je je eigen leven gaan creëren en vorm geven. Vandaar ook onze slogan “you have the power to create, shape and enjoy your life”.

  you have the power to create, shape and enjoy your life

26168768_10210847397001619_4465170148976962135_n